İNSANİ VE ACİL YARDIM PROJELERİ

Özellikle, Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Batı Afrika ülkeleri başta olmak üzere tüm Dünya'da İnsani Yardım Organizasyonları ve Kuruluşlarına bu çalışmalarında ihtiyaçları olan her türlü ürünü temin etmekteyiz.

Kâr amacı olmayan, kısaca STÖ (Sivil Toplum Örgütü, NGO) ve IGO olarak anılan bu kuruluşlara hem acil yardım ve hem de orta vadeli yardım çalışmalarında:

  • Ekmeklik un, makarna, yemeklik yağ ve benzeri her türlü gıda ürünleri,
  • Her türlü doğal ve diğer afetlerde acil yardım amaçlı "Gıda Yardım Paketleri",
  • Her türlü tıbbi malzeme ve ilaç,
  • Geçici ve/veya kalıcı sığınma ve binalar için her türlü inşaat malzemeleri,
  • Prefabrike (ön üretimli) yapılar, geçici barınma için çadır ve benzeri ürünler,
  • Üretim yerinden son kullanım yerine uluslar arası taşıma organizasyonları koordinasyonu,

gibi ürünlerin temini ve diğer hizmetler önemli bir faaliyet alanımızı oluşturmaktadır.

Avrupa Birliği/ECHO, AID ve pek çok AB ve diğer gelişmiş ülkelerin finanse ettiği projelerde istenilen ürünü zamanında temin etmemiz pek çok STÖ tarafından takdirle karşılanmıştır.

Bu tür mal ve hizmet temin etmede 20 yıla yakın süredir edindiğimiz tecrübe bizleri pek çok STÖ / NGO, IGO ve diğer kar amacı gütmeyen gönüllü yardım kuruluşlarının teklif istenecekler listesine alınmamızı sağlamıştır.

tasarım & programlama: proxima.web.tr